Gasten

De Zandberg

Over reizen, kunst en zelfvoorzienend zijn

Genode en ongenode gasten

Behalve de bewoners die we hier zelf geïntroduceerd hebben, kent de Zandberg ook een groot aantal gasten die al dan niet met open armen ontvangen worden.


Roofvogels

Op de Zandberg signaleren we met grote regelmaat allerlei roofvogels: buizerds, torenvalkjes, kiekendieven en sperwers. Ook is er, met dank aan onze buren, een diversiteit aan uilen. Er broeden bosuilen en ransuilen, er zijn ooit steenuilen geweest (maar die hebben de bosuilen waarschijnlijk weggejaagd) en we hebben ook wel eens een kerkuil gezien.

Zolang ze onze levende have een beetje met rust laten is iedereen van harte welkom: zo blijft de muizenpopulatie ook een beetje binnen de perken.


Tuinvogels

Ons erf wordt het hele jaar door door allerhande tuinvogels bevolkt. In de wintermaanden helpen we ze een handje door allerlei voederkokers en - plankjes, pindaslingers en -potten, etc op te hangen. En vervolgens gaan we uit het raam staan kijken hoe de vogels ruzie maken om het allerlekkerste zonnepitje.

We hebben ook allerlei nestkasten hangen: voor mussen, roodborstjes, mezen, spechten (hoewel die liever de kleine kastjes uithakken), steenuilen en boomklevers.

En er wonen in de zomer altijd boerenzwaluwen in de stal. Ze hebben op diverse plekken nestjes gemetseld, die soms dan weer ingepikt worden door een winterkoninkje (die er een dakje op knutselt). Maar dan bouwen ze gewoon weer een nieuwe.

En bij de A-watergang wonen ijsvogeltjes.


Weidevogels

Elk jaar wachten we weer in spanning af wanneer we de eerste grutto's weer horen. Meestal zo rond half maart. De kievitten zijn er al eerder, buitelend door de lucht en met kletspraatjes die dag en nacht doorgaan. We proberen er rekening mee te houden dat we niet midden in hun broedseizoen gaan hooien, maar soms kan dat niet anders. Elke kans op een week droog weer grijpen we aan.


Watervogels

In onze poel zitten elk jaar wel eendjes, meerkoetjes en waterhoentjes. We hebben zowel gewone wilde eenden gezien als kuifeendjes. Ook hebben we wel eens een paartje Nijlganzen op bezoek gehad, en, hoe kan het ook anders, de nodige blauwe en zilverreigers.


Konijnen, hazen en andere knagers

De Zandberg wemelt van de knagers. Vooral hazen hebben het in het open, nattige land naar hun zin. Maar de laatste paar jaar is ook de konijnenpopulatie flink toegenomen en daar zijn we dan wat minder blij mee: ze doen zich ruimschoots te goed in de moestuin, net als de woelmuizen en -ratten.

Egeltjes zijn er ook. We hebben zelfs een speciaal huisje voor ze neergezet, maar dat is tot nu toe onbewoond. Blijkbaar hebben ze genoeg aan de takkenhopen die we overal laten liggen.

Verder natuurlijk heel veel spits- en veldmuisjes, maar ook wel wezeltjes, hermelijntjes en steenmarters. We zien ze nooit, maar vinden wel de rommel die ze achterlaten. En soms brengt poes er eentje thuis ...


Solitaire bijen, vlinders en andere insekten

Sinds vorig jaar zijn we bezig een eigen insektenhotel op te bouwen van oude pallets. Het ziet er nog niet zo mooi uit als op de foto, maar er wordt aan gewerkt! En we planten heel veel bloemen en struiken waar we insekten blij mee maken (en ook onszelf) van het vroege voorjaar tot ver in de herfst.